×

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

Pokládka zámkovej dlažby.....................8,00€ - 12,00€ /ks

Dorezávky zámkovej dlažby...................3,00€ - 5,00€ /bm

cena závisí od hrúbky dlažby od 6cm - 12 cm

PRÍPRAVA PODKLADU

Osadenie parkových obrubníkov...............3,50€ /ks

Osadenie cestných obrubníkov...................5,50€ /ks

1. vrstva kameniva (zarovnanie,hutnenie).....1,50€ /m2

2. vrstva kameniva (zarovnanie,hutnenie).....1,50€ /m2 (ak je potrebná)

STIERKOVANIE A ŠTUKOVANIE

Penetrácia stien..........................................0,50€ /m2

Aplikácia sieťky a lepidla na steny..........3,50€ /m2

Aplikácia sieťky a lepidla na stropy........4,50€ /m2

Osadenie rohovej lišty...............................1,50€ /bm

Štukovanie stien........................................3,50€ /m2

Štukovanie stropu.....................................4,50€ /m2